Aqua Nor 2015 – 18.-21. august

Aquanor vil finne sted i Trondheim Spektrum i Trondheim 18 til 21 August. AquaNor er en av verdens største sjømatmesser som tiltrekker seg mellom 15 og 20000 besøkende fra over 50 ulike nasjoner hver gang den arrangeres. AquaNor presenterer omtrentlig 400 utstillere som til sammen representerer over 600 bedrifter fra både inn- og utland. AquaNor blir arrangert annethvert år, og alle de viktigste oppdrettsnasjonene i verden er representert, enten det er som utstiller eller besøkende.

TID: 18. -21. august

STED: Trondheim

Les mer om messen