Bergen skal bli Europas marine forskningshovedstad

Aqua Nor 2015 – 18.-21. august

Aquanor vil finne sted i Trondheim Spektrum i Trondheim 18 til 21 August. AquaNor er en av verdens største sjømatmesser som tiltrekker seg mellom 15 og 20000 besøkende fra over 50 ulike nasjoner hver gang den arrangeres. AquaNor presenterer omtrentlig 400 utstillere som til sammen representerer over 600 bedrifter fra både inn- og utland. AquaNor blir arrangert annethvert år, og alle de viktigste oppdrettsnasjonene i verden er representert, enten det er som utstiller eller besøkende.

TID: 18. -21. august

STED: Trondheim

Les mer om messen

UiB inntar den marine verdenseliten

Velkommen til sjømatlunsj og årsmøte i Fiskeriforum Vest 29. mai

Fiskeriforum Vest ønsker medlemmer og samarbeidspartnere vekommen til Årsmøte på Fisketorget, 2 etg Matarena.

Program:

11.30: Sjømatlunsj
12.00: Velkommen ved styreleder Ruth Grung
12.15: Årsmøte
12.45: Marine ringvirkninger i Hordaland og Vestlandet. Lasse Kolbjørn Anke Hansen, Regionalavdelinga, Hordaland fylkeskommune
13.00: Norsk Sjømat 2030-videre utvikling krever sterke klynger. Tanja Hoel, The Seafood Innovation Cluster AS
13.30: Slutt

Årsrapporten kan lastes ned her :