Velkommen til sjømatlunsj og årsmøte i Fiskeriforum Vest 29. mai

Fiskeriforum Vest ønsker medlemmer og samarbeidspartnere vekommen til Årsmøte på Fisketorget, 2 etg Matarena.

Program:

11.30: Sjømatlunsj
12.00: Velkommen ved styreleder Ruth Grung
12.15: Årsmøte
12.45: Marine ringvirkninger i Hordaland og Vestlandet. Lasse Kolbjørn Anke Hansen, Regionalavdelinga, Hordaland fylkeskommune
13.00: Norsk Sjømat 2030-videre utvikling krever sterke klynger. Tanja Hoel, The Seafood Innovation Cluster AS
13.30: Slutt

Årsrapporten kan lastes ned her :